Hồ thủy sinh nhà em không có bình CO2 nên cây củng không được tốt lắm. Em có nghe mấy anh nói dùng bột mì + men để tạo CO2. Vậy cho em hỏi tạo cách tạo CO2 bằng bột mì + men?