Mình có một em KCPLT.Khoảng nữa tháng nay con cá mình rất lạ.Đầu của nó chổng xuống duối còn đuôi thì chổng lên trên.Trên thành hồ cá dính những con như giun bám lên đó.cá vnẫ ăn bình thường.Ai biết cà mình bị sao thì giúp mình với nha.cách chữa bệnh và chưa bệnh bằng thuốc gì.Mình xin cám ơn