Em thấy toàn nói về chim mà ko thấy nói về gà đá...anh em nào cóa kinh nghiệm thì chia sẻ nhá...đấy là một trò chơi cổ truyền VN cần được duy trì và phát huy....