em biết có một tiệm cá ở 44 đường Bắc Hải Cư Xá Bắc Hải, nhưng em không biết số ĐT của nó. Có Bác nào biết chỉ dùm em với. Xin cảm ơn nha