hôm qua nha` a hòa vừa nhập về tiêu thảo xanh , hồng, và tím, đặc biệt là dáy cực đẹp lá bóng xanh rờn và cả cá nữa
nhanh chân vào mua nha kẻo còn lại hàng ôi hàng lởm
mang về chết nghẻo... dặt dẹo phải rêu lây chết cả bể
ok thế thôi các bác nhanh chân nha tặm biệt.. hen gap lại trong cá chủ đề sau h34r: h34r: