mình ở Vt mình cũng chơi cá biển lâu nay, mấy bữa nay mình dời hồ cá của mình ra trước nhà, nhưng bị nắng buổi chiều chiếu vô, nhiệt độ mình đo được là gần 40 oC, cá mình dang tèo dần, mỗi ngày chết một hai con. Sắp vớt đem chiên hết rùi.... Co bạn nào co cái máy làm lạnh củ nào bán ko kíu mình vói./