chào các bác .Các bác cho em hỏi nha em có nuôi một cặp cá la hán.Nhưng em không biết làm sao cho cá đẻ.Nhưng lúc nó đang có bầu có cần bỏ cá la hán đực vào không có cần cho cá con thụ tinh khong.cám ơn mấy bác.