thân chào các sư huynh , mình la lính mới tò te .tham gia diễn đàn để hoc hỏi mong cac sư huynh tận tình chỉ giáo.