bể của em lam dc 2 tháng rùi thời gian đàu nước trong và sạch nhưng mấy ngày gần đây em thấy xuất hiện rêu tóc mà em thấy rêu tóc trong bể ngày càng phát triển mạnh mấy bác có kinh nghiệm diệt rêu tóc thì chỉ giùmem với nhìn thấy đám rêu mà em thấy nản quá