Cá LH Của Em( King kamfa) 1 ngón tay Nhưng Bữa Trước Có Cho Soi Gương Thì Cá Có Chạy Tới Phùng Vây ,. kỳ Lên Rối Chạy ra Chứ Không Đá guơng . Sau Đó Thì Nổi Sọc Đen toàn thân ., Ăn uống vẫn b/thường ..bị hơn 3nga2y rồi mà vẫn chưa hết !..
Các Anh Cho Em Hỏi Vậy Cá Em Có Phải Là cá Mái không Các Anh ??? và Có Nên Cho Soi Gương Nữa Kô ?
Thx Pro !!!