xin cho hỏi không có tracatu thi dung phân vi sinh
mấy loại phân vi bón cho cay trồng được không?