Để tạo độ dốc cho nền và tiết kiệm phân khi setup, mình dùng đất sét nguyên chất để tạo trước những nơi cao thấp cho tự nhiên. Anh chị cho biết việc dùng đất sét như vậy có ảnh hưởng đến chất lượng nước và môi trường phát triển của cây ? .........