có bác nào bít cây Tùng La Hán như thế nào ............?cách phân biệt...?