cá của em bị không biết gì nữa, mà con cá phải của nó bị sưng,lồi,lỡ.Hình như nó bị mù,vì cho nó ăn nó không ăn.Xin mấy anh giúp đỡ.Thankyou!