cá em bỏ ăn, trên mình nó ra nhớt nữa !! vậ cá em bị bệnh gì vậy? làm sao để trị vậy? giúp em với ...!!!