Các pro có thể giúp Thắng ( T17 ) góp ý dùm:
Hồ nhà T17 là 50x30x35
T17 muốn thiết kế phần cứng cho hồ như thế này:
1- PHÂN NỀN: Dùng laọi phân nền tự chế (theo công thức của HuuNguyen).
2- ÁNH SÁNG: Dùng đèn JeBo 60 cm(theo sự góp của HuuNguyen).
3- CO2: Dùng CO2 tự chế = bột mì + đường (theo công thức của Vio Tran).
4- LỌC: Dùng hệ thống lọc tràn (Cũng do Huunguyen góp ý).
5- LŨA - ĐÁ: Kô bít nói sao ( tùy cách nhìn ).
6- CÂY THỦY SINH: Nhờ các pro góp ý cây nào dễ trồng (Do T17 mới tập chơi hà và nếu ai dư cho T17 xin 1 ít nha ).
7- CÁ - ỐC - TÉP: Cũng như cây, xin mọi người góp ý và nếu dư thì ... .
Xin các mem pro góp ý và cho mình xin địa chỉ để mình có thể gặp mặt trao dổi kinh nghiệm.
Và cuối cùng: Rất rất cám ơn Huunguyen với những kinh nghiệm của Huunguyen đã chỉ giáo