Bình thường em thấy mọi người và cả em đều dùng bình lavie 0,5l + búi dây rợ để làm bộ hòa tan CO2. Tuy nhiên cho em hỏi ở HN có nơi nào bán thiết bị đó trông chuyên nghiệp không các bác ? bác nào biết cho em cái hình và địa chỉ ? Thank