Thân chào các anh ,chi trong forum . em muốn biết về thông tin của san hô đỏ , các anh chị nào co kinh nghiệm thì chỉ giúp em với.
Thank các anh chi.