Không bít sao tự nhiên dạo gần đây con LH của mình bị đen vây hậu môn và màu không được sáng cho lắm...làm ơn giúp mình với