khong dược đâu Cá phược hoàng rất dữ nó cắn cá dĩa đó bạn ơi