em có 1 cái bể chiều dai 80,cao 48 nhưng quên chiều rộng,định nuôi cá thần tiên trong bể thủy sinh,cho em hỏi làm vậy có được ko và nên dùng lọc gì
Và nuôi thần tiên nên dùng nền nào,và cá con ăn uống như thế nào
Thanks nhiều