mấy bác, cho mình hỏi để nhận biết cá sẽ lên đầu nữa hay không thì mình xem cái phần nào trên người nó như thế nào