có bác nào biết cho em hỏi mua hạt giống cây thủy sinh tại hà nội thì ở đâu cho em biết với.vì như thế thì mới thú vị chứ cứ ra ngoài hàng mà vác về thì mãi cũng buồn.