Không biết ở TG có chỗ nào uơm và bán cây thủy sinh ko? Bạn nào biết chỉ giùm nha ! Cám ơn nhiều