ở chổ em có 1 người ép con mái sup rim với con trồng super red mà sao em thấy chúng giống nhau quá àh. ai có kinh ngiêm về 2 giống này cho em xin ít ý kiên nha. thank you