Mình có hồ 1.2m ,đã làm lọc đáy , trước nuôi cá lahán nhưng nay muốn chuyển dịch "cơ cấu cây trồng", mà lại làm biếng không muốn dỡ bỏ lọc đáy. Định trồng cây trong chậu nhỏ rồi bỏ vào hồ xong thả vài con cá nhỏ cho vui mắt . Mong anh em trong 4rum hướng dẫn nên trồng loại nào , chăm bón ra sao . Chân thành cảm tạ.