có bác nào biết là có nhất thiết là phải có co2 không,nếu không có co2 thì có cách nào không.tớ thấy ở ngoài hàng bán cá có thấy họ dùng đâu
máy sục khí có dùng để thay co2 có được không