Chỗ em ở chưa có nước máy nên phải dùng nước giếng khoan. Nước này có màu vàng đục, để lâu thì thấy dưới đáy và thành chậu bị đóng 1 lớp giống màu sắt gỉ. Xin hỏi anh em trong diễn đàn có cách gì xử lý thì chỉ giúp em...
Cám ơn anh em trước