hum qua em cóa ra hàng cá gần nhà coi, thấy họ có bán túi thức ăn tổn hợp cho cá dĩa, hình vuông, vỏ ni lông vàng.
HÌnh như có chia ra lọai: Đỏ, Vàng và Tổng hợp thì phải>>
Em mún hỏi là nếu mua loại Đỏ về cho LH ăn thì có giúp có dỏ hơn ko ah??