Em đã thử liên hệ với site bằng chức năng liên hệ trên trang chủ nhưng cứ bị báo lỗi Email ko hợp lệ (dù đã thử 3 cái email khác nhau)

Mong các anh kiểm tra lại