em muốn up một đoạn phim lên diễn đàn. Anh em nào biết, mong giúp em. Cảm ơn rất nhiều.