Ngày 28 này mẹ mình đi Hà Nội,mình muốn gửi mẹ mua 1 it Trang Chuối(vì nghe nói ở ngoài do TC rẻ hơn trong SG).Không biết ngoài Trang Chuối ra còn cây gì mà rẻ hơn trong SG nửa không.Cac bạn chỉ dùm nha.Và địa chỉ ở đâu?Có người mang đến nơi cho mình không?
Chỉ dùm nha các bạn oi!