em có 1 sáo và 1 cưỡng đã nói đến 1 lần nhưng giờ thì nguy cấp quá cháu hay thả 2 con ra và treo lồng gần nhau nên giờ cứ bỏ lồng cách xa nhau hay ko thả ra thì 2 con lại lồng lộn lên trầy hết mỏ đứt hết đuôi có cách nào ngăn chặn ko các bác