các bác cho em hỏi .em có nuôi 2 con cá la hán con tại sao lúc cho nó ăn hay chọc giận nó thì nó mới có màu .con bình thường thì thi không có màu gì hết .cám ơn các bác