bể nhà em có trồng trân châu bò để làm nền, nhưng qua một thời gian nò cũng bò nhưng lá của nó không có màu xanh mà có màu hơi ngả vàng.trông xấu quá.tại sao vậy?các bác cho em biết nguyên nhân tại sao với.thank!