Hôm nay rảnh rổi ở nhà xách máy quay phim ra quay cặp Họa Mi của em. Thấy nó đang tắm nên quay một khúc phim. Hai con này đang thay lông nên trông xấu xí lắm lại ít hót nữa, thường con trống chỉ kêu như là rít lên thôi chứ ít hót lắm, con mái cũng vậy chỉ rít lên chứ không kêu be be đâu. Mới tập nuôi nên mong các bạn chỉ giáo. Con đuôi dài là con trống, còn con đuôi ngắn là con mái.

Video tắm 1

Video tắm 2