Hôm nay rảnh nên lấy máy quay phim ra quay. Quay được cảnh con Hồng Yến đang tắm thấy cũng hay hay nên post lên đây cho các bạn coi. Enjoys!