Các anh em nhiều kinh nghiệm cho hỏi: nước có ô zôn O3 có rất nhiều tác dụng: khử khuẩn, diệt vi trùng nấm v.v... như nhà sản xuất quảng cáo. Vậy nếu dùng cho hồ rong có được không, nồng độ thế nào (hoặc cách khống chế tỷ lệ) ?xin cảm ơn