Hôm nay rảnh rỗi nên em post bài này cho mọi người xem
Mắt Ngọc:
http://animal-world.com/encyclo/fres...WFCh_C2431.jpg
http://www.dkimages.com/discover/pre...0/75010133.JPG
http://www.adaniels.com.ar/enciclope...efilomenae.jpg
Tên khoa học:Moenkhausia Sanctaefilomenae
Nguồn gốc:Western Pacific,nam Australia,nam New Guinea
Kích thước:7cm
Giới tính:F mình tròn trịa hon M
Quan hệ:Hiền,nên nuôi chúng với các loại cùng kích cỡ
Sinh sản:Ðẻ trứng,dễ sinh và đẻ thường xuyên nếu nuôi theo bầy 6 con trở lên.
Môi trường:Nước ạch,trong.Nhiệt độ 25c-30c.ph 6-8
Sóc mũi đỏ
http://www.akwafoto.pl/fotoreport/os...bleheri103.jpg
http://www.aquanovel.com/images/peces/bleheri1.jpg
Tên khoa học:Hemigrammus bleheri
Nguồn gốc:Brazil,Colombia
Kích thước:6,5 cm
Giới tính:Cá mái tròn trịa hơn
Quan h?:Hiền,nên nuôi theo bầy.Có thể nuôi chung với Neon
Sinh sản:Khó,đẻ trứng phân tán,nên dùng sỏi hoặc lưới để tránh bố mẹ ăn trứng.
Môi trường:Nước sạch,trong và có nhiều cây thủy sinh để trú ẩn.Nhiệt độ 27c-30c,PH 5,5-6,5
Congo vàng
http://www.aquarticles.com/images/Congo%20tetra%201.jpg
http://www.aquatecaquariums.com/imag...congotetra.jpg
Nguồn gốc:Congo,Zair
Kích thước:6,5
Giới tính:Con trống vi dài,sặc sỡ hơn cá mái
Quan hệ:Hiền,nuôi theo bầy
Sinh sản:Cần thay nước thường xuyên và cho ánh sáng chiếu trực tiếp trong thời kì sinh sản,thời điểm đẻ là sáng sớm.Cần nhiều cây thủy sinh để đẻ.Tránh cá bố mẹ ăn trứng.
Môi trường:Nước sạch,bể lớn để bơi theo đàn.Nhiệt độ 25c-28c ,ph 6,7-7
Congo xanh
http://www.fao.org/docrep/008/a0057e/a0057e0s.jpg
http://www.aqua-fish.net/imgs/fish/b...ongipinnis.jpg
Tên khoa học:Brycinus longipinnis
Giới tính:Con trống vi dài hơn mái,tất cả các vây đều có màu đỏ tím.Dưới mắt cá đực có một chấm màu đỏ,mắt cá cái có một chấm màu cam vá vây cá mái đều có ánh vàng.
Quan hệ,kích thước,nguồn gốc,sinh sản,môi trường đều giống Congo vàng.
(Còn nữa)