Đĩa mới mang về sao nó hay có bọt ở trên người thế nhỉ ! với cả nhà em có con đĩa nó đi phân trắng 2 tuần rồi . Em đã đánh thuốc metrolnidadol mấy lần rồi nhưng nó vẫn đi phân trắng