dinhnam cho mình nhờ tí nhé. dinhnam hãy chi sẽ kinh nghiệm cho chủ đề này nhé. dinhnam chỉ cho nguyễntrương một cách ro hơn để nuôi hồ cá biển, từ lọc, ánh sang, nước biển, thức an cho cá biển và san hô hải quỳ và cả cá biển nào dể nuôi và rẻ tiền nhất đươc không?