mình có con kcplt 2 ngón đã lột sạch hoàn toàn,mấy hôm nay mình thấy đuôi nó có 1 ít màu đen ở cuối,phần thịt ở phía đuôi cũng nổi mấy vẩy đen không biết cá có bị đen trở lại không