em muốn mua chú khướu mun .nhưng ko có kinh nghiệm,chỉ em với