Các anh em cho hỏi, ai biết tháng 10 này ngày nào thi k ở trên Bách Thảo thì gửi lên diễn đàn để cho anh em bít mới nhé . Cảm ơn anh em nhìu