cá của mình được 4 ngón . cách nay 3 tuần nó bị tuột đầu dữ dội nhưng 3 ngày sau thì lên lại rất nhanh (như bơm vậy) và mình nhìn kỹ thì thấy trên đầu nó có 3 chấm nhỏ nằm gần nhau , cở đầu bút , bằng phẳng , màu trắng đục hơi vàng (không bị lũng vào) .không bít gì mình nên mình cho thuốc Metronidazole (7mg/lít nước) khoảng 1 tuần thì ngưng , nhưng không thấy bớt và cho đến nay đã hơn 3 tuần mà 3 chấm đó vẫn vậy . cá rất sung và ham ăn nữa . mình k bít nó bị sao nữa , đễ lâu có sao không . ae nào có KN thì giúp với. hình nó đây nhưng chấm nhỏ quá chụp khó thấy được.