Tôi có đứa em định thọ giáo nghề : Sản xuất, kinh doanh Hoa, cá cảnh. Muốn tìm nơi hợp tác, học hỏi kinh nghiệm. Xin được hướng dẫn và chỉ giáo. Thành thật cảm ơn.
vuonghungdung@gmail.com