chào các anh chị trong 4 rum em là thành viên mới xin chào tất cả các anh chị trong 4rum. Mong các anh chị có kinh nghiệm nhớ chỉ cho em nha
cám ơn mọi người
các anh ơi cho e hỏi vì sao con chim của e nó cứ dựng hết lông lên vậy?nó k líu mà vẫn dựng lông.lạ quá!!!!!!hay nó bị bệnh hả các a??