Mình có 2 em cá vẫn ăn bình thường,dạn người nhưng ko hiểu sao bị nổi sọc đen khắp người,đầu xẹp hơn trước (lúc trước màu,đầu bình thường),mình kiểm tra ph thấy ổn định ko sao hết.Vậy cá mình có phải bị bịnh ji` ko??