hôm bữa có qua CoDai gặp bà chị bên đó hỏi java mos không có. bà chị nói rêu ống cũng bám trên lũa đẹp lắm mua về cột bữa giờ mà chẳng thấy bám hic hic hic. có ai biết rêu này nó có bám không nói cho em biết với.