Nền em mới setup được 1 tháng.Thành hồ và nền sạn xuất hiện 1 lớp màu nâu ko biết là gì nữa?Mong may bro giúp đỡ cách chữa.